BİLİMSEL DANIŞMA KURULU

Rektör

Prof. Dr. A. Haluk ÖZEN

Rektör Yardımcıları

Prof. Dr. Rahime Meral NOHUTCU
Prof. Dr. Vural GÖKMEN
Prof. Dr. Cemal GÜZEL (Tedviren)

Genel Sekreter V.

Prof. Dr. Candan GÖKÇEOĞLU

Tıp Fakültesi
Prof. Dilek ASLAN
Prof. Nilgün ATAKAN
Prof. Alp ÇETİN
Prof. Lütfi ÇÖPLÜ
Prof. Uğur ERDENER
Prof. Ali ERGEN
Prof. Ergun KARAAĞAOĞLU
Prof. Ayşen KARADUMAN
Prof. Ayşe KARS
Prof. Yeşim GÖKÇE KUTSAL
Prof. Metin ÖNERCİ
Prof. Hilal ÖZCEBE
Prof. Haluk ÖZEN
Prof. Bülent SİVRİ
Prof. Suzan ÖZER
Prof. Lale TOKGÖZOĞLU
Prof. Berna ULUĞ
Prof. Serhat ÜNAL
Prof. Kaya YORGANCI
Prof. Başaran DEMİR
Prof. Ali Rıza TÜMER
Prof. Arzu TOPELİ İSKİT
Prof. Ümit YAŞAR
Doç. Özlem ERDEN AKİ
Y. Doç. Dr. Mehmet Ali KARACA
Uzm. Mehmet Mahir KUNT

Diş Hekimliği Fakültesi
Prof. Nur HERSEK
Prof. Murat ÖZBEK
Prof. Meserret TİRİTOĞLU BAŞEREN
Prof. Sevil GÜRGAN

Eczacılık Fakültesi
Prof. Terken BAYDAR

Hemşirelik Fakültesi
Prof. Dr. Sevilay ŞENOL ÇELİK
Y. Doç. Dr. Zahide TUNA

Sağlık Bilimleri Fakültesi
Prof. Ayşe KARADUMAN
Prof. Dr. Neslişah RAKICIOĞLU

Edebiyat Fakültesi
Prof. Dr. Banu CANGÖ
Prof. Aylin GÖRGÜN BARAN
Prof. Sacit PEKAK

Hukuk Fakültesi

Y. Doç. Dr. Erdem İlker MUTLU

Fen Fakültesi
Prof. Nuray AKBULUT

Mühendislik Fakültesi
Prof. Hüseyin Selçuk GEÇİM
Prof. Murat Caner TESTİK

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Prof. Müberra BABAOĞUL
Prof. Hasan KAZDAĞLI
Prof. Mehtap TATAR
Prof. İlhan TOMANBAY
Doç. İnci KAYHAN KUZGUN
Y. Doç. Seval GÜVEN

Nüfus Etütleri Enstitüsü
Doç. Banu AKADLI ERGOCMEN
Güzel Sanatlar Fakültesi
Prof. Dr. Candan TERVIER

Hacettepe Üniversitesi Geriatrik Bilimler Araştırma ve Uygulama Merkezi (GEBAM)
Sıhhiye Ankara
Sayfa Sorumlusu: Prof. Dr. Yeşim Gökçe Kutsal
gebam@hacettepe.edu.tr
Son Güncelleme Tarihi: Mayıs 2018